Jaarlijks moeten wij ontzettend veel Excel-bestanden kopieren, invoeren, opsturen en archiveren. Dat kan toch makkelijker?

#Klantcase Business Apps

Uitdaging

Jaarlijks worden door een team van personen ontzettend veel Excel-bestanden aangemaakt en ingevoerd om het nieuwe salaris van medewerkers te kunnen berekenen aan de hand van diverse parameters. De verdeling en het proces omtrent de invoer van deze bestanden liggen vast in een ander systeem. Gebruikers moeten continu wisselen tussen diverse bestanden en schermen. Daarnaast zijn de Excel-bestanden met zware macro’s uitgerust om de berekeningen en het genereren van rapporten mogelijk te maken.

Oplossing

Met een kale implementatie van Dynamics 365 en de uitgebreide mogelijkheden die het pakket biedt om een flexibel datamodel op te zetten, is Dynamics 365 uitermate geschikt voor deze business case. Met SSRS kunnen geavanceerde rapporten worden gegenereerd, schermen en data kunnen snel worden getoond in een overzichtelijke interface (UUI) en rechten kunnen fijnmazig worden ingesteld.

Met de uitbreiding van plugins voor uitvoering van de complexe berekeningen bij het invoeren van de data en de ondersteuning van workflows, business rules en business process flows, wordt het proces volledig ondersteund.

Rol Rubicrew

Samen met de Product Owner van de klant en Scrum Master en projectleden van Rubicon is het project uitgevoerd. Door de nauwe samenwerking met de business èn de continue betrokkenheid van eindgebruikers tijdens het testen en accepteren van de opgeleverde backlog items, werd snel resultaat neergezet. Het team maakte gebruik van onder andere de volgende technieken:

  • Configuratie en inrichting van Dynamics 365.
  • Opstellen van SSRS reporting (Power BI was helaas geen optie).
  • Ontwikkeling van plugins.
  • Opzetten van Test Framework voor Plugins.
  • Inrichting van OTAP voor D365 in VSTS (want wie wil er nog solutions handmatig deployen).
  • Opstellen technische en functionele documentatie. 


Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Privacy Statement   |   Disclaimer