#Klantcase Inholland

Uitdaging

Een verouderd informatiesysteem moest worden vervangen door een nieuw systeem. Er is een inventarisatie gemaakt van rapportages die daarbij moeten worden omgebouwd in de categorieën: 

  • Student rapportages, bijvoorbeeld: in- en uitstroom van studenten, toetsgegevens, herkomst.
  • Financiële rapportages,  bijvoorbeeld: overzichtsrapportage boekingen, openstaande bedragen van studenten.
  • HRM rapportages, bijvoorbeeld: ziekteverzuim, overzicht medewerkers in en uit dienst.

Daarnaast is het oude HRM-systeem vervangen door een nieuw systeem. Dit nieuwe systeem moest ook beschikbaar zijn voor rapportages. Naast het (om)bouwen van de rapportages, is ook bedacht op welke wijze de rapportages aan de gebruikers worden aangeboden.

Technische oplossing

Om de gewenste informatie te kunnen opleveren, is besloten om (waar mogelijk) gebruik te maken van Power BI waarbij de data uit een Microsoft SSAS kubus wordt gehaald. Om dit mogelijk te maken is een nieuw datawarehouse gebouwd waarop alle relevante bronnen op een gestructureerde manier worden ontsloten. De uiteindelijke rapportages worden aan de gebruikers aangeboden via de cloud (powerbi.com). De data die in de rapportages wordt getoond, staat nog wel lokaal. 

Rol Rubicrew

De Rubiconners zijn betrokken geweest bij alle aspecten van het traject:

  • Analyseren bestaande rapportages.
  • Bouwen van het DWH en de SSAS oplossing.
  • Opzetten van het security model (beveiligen van zowel gegevens als metadata).
  • Opzetten van een gestructureerde manier om de nieuwe oplossing te kunnen deployen tussen de verschillende omgevingen (ontwikkel -> acceptatie -> productie). 
  • Bouwen van een gebruikersomgeving binnen Powerbi.com door gebruik te maken van dashboards, rapporten en verschillende werkruimtes en deze dusdanig te beveiligen dat een gebruiker alleen de voor hem/haar relevante rapporten/kolommen en data ziet.


Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Privacy Statement   |   Disclaimer