Een low-code dataplatform op basis van Microservices in Azure

#Klantcase Verbruiken Platform

Uitdaging

Voor de zakelijke keten van een grote Nederlandse energieleverancier is in de klantportal behoefte aan inzicht in energieverbruiken per aansluiting. Tevens is de intentie de verbruiken breder in de keten te delen. De verbruiken dienen te worden opgehaald bij verschillende (externe) bronnen. Er is gekozen voor het realiseren van een platform dat de verbruiken ophaalt, uniformeert, opslaat en ter beschikking stelt aan de klantportal. Eén van de non-functionele eisen is dat het platform een snelle en gelijkblijvende performance realiseert (responstijd <1 seconde). Aangezien het platform AVG gerelateerde data verwerkt, is het borgen en aantoonbaar maken van compliancy voor deze processen van groot belang.

Technische oplossing

De organisatie hanteert een ‘Azure tenzij’-beleid en verkiest het gebruik van low-code PaaS voor maatwerkoplossingen. De data van het platform wordt opgeslagen in een Cosmos DB (SQL API) en wordt door de klantportal ontsloten via Azure API Management. De achterliggende backend is gerealiseerd in .NET Core Web API’s. De totale end-to-end duur van een call (klantportal naar platform) duurt circa 150 milliseconden. Het inlezen van de data in het platform gebeurt met een Microservice architectuur, volledig gerealiseerd met PaaS componenten: Logic Apps (serverless, no-code), Azure Functions (serverless, low-code), Azure Service Bus, Azure Storage. Application Insights wordt gebruikt voor het volgen van de verwerking. Er is een CI/CD-proces met OTAP-straat ingericht in Azure DevOps voor het volledig automatisch deployen van het platform naar Azure. Om de compliancy te kunnen aantonen, worden tijdens de release automatische integratietests uitgevoerd op de Logic Apps. Indien een test faalt, wordt automatisch de laatste (en compliant) deployment teruggezet.

Rol Rubicrew

De Rubicrew was verantwoordelijk voor de uitwerking van de solution architectuur en het  ontwerpen, realiseren, testen en uitrollen van de oplossing met behulp van low- en no-code PaaS services in Azure. op basis van Azure DevOps heeft de Rubicrew het CI/CD-proces opgezet.Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Privacy Statement   |   Disclaimer