Cases

Grote overheidsorganisatie - Development

De uitdaging

Een grote overheidsorganisatie wisselt data uit met zowel interne als externe partners. Voorheen werden deze verbindingen door een workload zelf opgezet, waardoor verschillende implementaties zijn gerealiseerd. De verschillen zitten in de techniek om de verbinding tot stand te brengen evenals de mate van beveiliging. Het gegevensuitwisselingsplatform moet ervoor zorgen dat alle verbindingen op dezelfde manier worden gerealiseerd met een gelijke hoge mate van beveiliging. Naar schatting zal het platform honderden miljoenen berichten op jaarbasis verwerken.

De verbindingen met externe partners zijn geïmplementeerd met behulp van oudere technieken en kennen complexe business flows. Het gegevensuitwisselingsplatform moet  deze verbindingen op een moderne manier toegankelijk maken waarbij de complexiteit in het platform zit en niet bij de aanroepende partij.

Plan van aanpak

Het platform is gerealiseerd met standaard Azure componenten zoals een Application Gateway en API management. De gebruikte Azure componenten zijn onder andere gekozen op eenvoudige schaalbaarheid zodat er genoeg capaciteit beschikbaar is.

Een aantal basisprincipes zoals het ‘Zero Trust security model’ en ‘Defense in Depth strategy’ zijn toegepast. Dit houdt in dat al het binnenkomende verkeer gescand wordt en security op meerdere lagen is geïmplementeerd.

De complexe business flows met betrekking tot de externe partners die soms meerdere dagen kunnen duren, zijn geïmplementeerd met Logic Apps.

Rol RubiCrew

Het Rubicon-team werkt met 3 cloud engineers, een Azure tech lead en een solution architect. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor het uitdenken, opzetten en implementeren van het gegevensuitwisselingsplatform.