Cases

Low code applicatie-ontwikkeling

De uitdaging

De opdrachtgever is een grote financiële instelling die verantwoordelijk is voor het creëren van stabiele prijzen, soepel en veilig betalingsverkeer en solide en integere financiële instellingen. Rubicon is onder andere betrokken bij de afdeling Data & Informatietechnologie. Voor veel oplossingen en implementaties wordt gebruik gemaakt van Dynamics 365, zowel on-premise als in de cloud. Daarnaast wordt breed ingezet op het gebruik van het Power Platform, vooral op het gebied van Power Apps en Power Automate. De kerntaken van de klant worden ondersteund door Dynamics 365 en het Power Platform. Deze implementaties worden continu verbeterd en uitgebreid. Ook worden nieuwe projecten gestart zodat steeds meer afdelingen op hetzelfde platform en met dezelfde oplossingen werken.

Plan van aanpak

Om processen beter te kunnen begrijpen en direct mogelijke solutions te kunnen toetsen met de stakeholders, worden workshops georganiseerd. Zowel bij het uitbreiden van een bestaande implementatie als bij een nieuwe project wordt gewerkt met een vergelijkbare aanpak met de volgende stappen:

  • Verzamelen van requirements van de klant (vaak een interne afdeling).
  • Toetsen van deze requirements.
  • Maken van een solution design.
  • Opzetten van een complete backlog met user stories.
  • Prioriteren van de users stories.
  • Implementatie van de solutions.

Het Resultaat

De meeste processen worden inmiddels uitgevoerd op het moderne Microsoft platform en de daarbij behorende solutions. Dit geeft een compleet beeld van alles wat er om een entiteit en de organisatie heen draait, wat leidt tot nieuwe inzichten. De handmatige werkzaamheden zijn aanzienlijk verminderd en daarmee zijn processen versneld.

Rol RubiCrew

Rubicon is actief bij meerdere disciplines en afdelingen van de klant. De Rubicon consultants hebben een leidende rol in het samenwerken met de klant, het verzamelen van requirements, het maken van solutions designs en de implementatie van meest optimale solution. Hierbij wordt de klant aan de hand genomen en wordt een toekomst bestendige oplossing gerealiseerd. De geïmplementeerde oplossingen zijn heel divers en komen in co-creatie met de Rubicon-achterban tot stand. Er is altijd wel een collega met de juiste skills die ervaring heeft met een vraagstuk of uitdaging die op ons pad komt.

''Er is altijd wel een collega met de juiste skills die ervaring heeft met een vraagstuk of uitdaging die op ons pad komt.'' Erik ten Brinke