Cases

No-code integratieplatform

De uitdaging

Een grote speler in energietransitie heeft behoefte om het IT-landschap te moderniseren, onder andere met de inzet van Microsoft Dynamics 365 Business Central. Hiermee wordt de coördinatie van projecten, administratie en medewerkers versneld. Het brede scala aan systemen moet samen komen in één integratielandschap in de cloud.

Plan van aanpak

Een uitgebreide analyse door Rubicon was het vertrekpunt. Er is gekeken naar traceerbaarheid, impediment(s), functionele eisen, draagvlakken en organisatorische richtlijnen. Op basis daarvan konden de requirements en architecturele principes worden ingevuld. De solution architect van Rubicon heeft vervolgens een high-level architectuur gemaakt die uiteindelijk door zowel de opdrachtgever als het volledige netwerk waarvan zij deel uitmaakt, kan worden ingezet. 

Het resultaat

Er is een gedragen solution design ontstaan met een toekomstige doelarchitectuur voor integratieoplossingen. Dit ontwerp is vertaald in een hyper modern Microsoft Azure integratielandschap. Meer dan tien systemen in parallelle synchronisatie zijn daarin ondergebracht. Volledig no-code in combinatie met een Service Bus voor de distributie van de data. Het resultaat is een eenvoudig uitbreidbare en onderhoudbare inrichting die door middel van CI/CD pipeline(s) volledig geautomatiseerd naar de Microsoft Azure cloud wordt uitgerold. 

Er is gekozen voor een API-first strategie met centrale ontsluiting via Azure API Management voor monitoring en beveiliging van het interne en externe verkeer. De datastromen van en naar de verschillende systemen worden afgehandeld door middel van no-code smart endpoints. Automatische testen op de gerealiseerde integraties borgen de kwaliteit van de gerealiseerde integraties. Eventuele operationele uitval wordt automatisch aan de business teruggekoppeld waarop zij de oorzaak kan wegnemen; dit vergroot de snelheid en betrouwbaarheid van de integraties.

Rol RubiCrew

Dit project is een echte co-creatie van de integratiespecialisten en solution architect van Rubicon en de opdrachtgever. Door samen te werken, kennis en visie te delen zijn we gekomen tot de beste oplossing. Ook onze gezamenlijke liefde voor het vak en passie voor de technologie waren drijfveren in dit co-creatie project.

''DOOR SAMEN TE WERKEN, KENNIS EN VISIE TE DELEN ZIJN WE GEKOMEN TOT DE BESTE OPLOSSING'' WESSEL BEULINK