Cases

Rabobank

De uitdaging

Vanuit de algemene Zorgplicht heeft Rabobank een poortwachter-rol in het voldoende informeren van haar klanten zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken bij het afnemen van een product of dienst. Banken maken op basis van klantgegevens zoals financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid een klantprofiel aan. Het doel is om een product of dienst gedurende de gehele levensloop op dit klantprofiel te laten aansluiten.  

Om die rol als poortwachter nog beter te kunnen vervullen, investeert Rabobank in 500 extra medewerkers en geavanceerde KYC-technologie. De technologie wordt geïmplementeerd in Azure cloud en maakt het mogelijk om nauwkeurigere selecties te maken bij het benaderen van klanten. Rubicon speelt een sleutelrol in de realisatie van deze technologie, zowel in de infrastructuurlaag als op het datavlak.

Plan van aanpak

Rabobank hanteert een cloud-first strategie waarbij nieuwe projecten bij voorkeur in Azure worden geïmplementeerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een centraal Enterprise Data Lake (Azure). Vanuit de Area BI wordt van deze data gebruik gemaakt. De data wordt in afzonderlijke Information Factories geladen waarop de data wordt enriched en ge-governed. De informatie wordt op een consumer basis afgenomen op basis van noodzaak en middels een autorisatieproces.

Het doel van de Information Factories vanuit de BI Area is om datasets op te leveren richting end-users. Waarbij informatie in sommige vormen terug gepushed wordt richting het Enterprise Data Lake dan wel beschikbaar gesteld wordt middels een Cubes op Azure Analysis Services (waaraan Power BI gekoppeld is).

Op datavlak is gekozen voor een 'Data Lakehouse'-aanpak waarbij Azure Synapse Analytics als compute engine data uitleest dan wel middels ADF in combinatie met Azure SQL Server als alternatief hiervan.

Het resultaat

Door een samenwerking van meerdere teams (squads) binnen Rabobank worden uniforme Information Factories uitgerold en beschikbaar gesteld aan de verschillende BI teams. Er wordt vanuit een centraal punt een standaard platform 'bouwblok' opgeleverd waar BI Developers vervolgens direct met hun data-flows/pipelines aan de slag kunnen. Een platform bouwblok voldoet  aan de door Rabobank gestelde richtlijnen en compliance en is ook snel uit te rollen door een kleine config wijziging toe te passen. Dit alles wordt geleverd via een Infrastructure-As-Code principe.

Rol RubiCrew

In een samenwerkingsverband van diverse Rubiconners uit de clusters Development, Core Cloud Services en Data, is een standaard neergezet om binnen de Rabobank BI Area platformen te kunnen uitrollen. Deze platformen hebben herbruikbare componenten zoals resource templates/functies/scripts e.d. die breed beschikbaar zijn. Daarnaast is deze standaard getoetst tegen de richtlijnen van Azure, DevOps Security en Compliance die de Rabobank heeft opgesteld. Aan de hand van deze standaard is een Reporting Platform neergezet als een greenfield omgeving. Op dit moment worden de eerste stappen gezet om een migratie te faciliteren naar dit platform. Daarnaast wordt gewerkt aan een App Platform dat deze standaarden ook gaat gebruiken.

Twee Rubiconners zijn als Cloud Engineer bij dit project betrokken. Hun focus ligt primair op het bouwen van de platformen/bouwblokken om zo de platformen voor de Information Factories te kunnen leveren. Daarnaast brengen zij het platform in lijn met de richtlijnen en eisen die worden gesteld door de Rabobank. De Platform/Data Engineer zorgt voor de vormgeving van de data-zijde van het platform om de BI Developers te faciliteren en de gap tussen data en het platform te verkleinen.